Pracownicy

Zarząd

Prezes: Maria Skulska

  • biegły rewident
  • biegły sądowy
  • wykładowca
  • konsultant

Zastępca Prezesa: Anita Skulska

  • licencja MF na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • tłumacz przysięgły (język rosyjski)
  • konsultant