Kontakt

Ulivex-Expert Sp. z o. o.

ul. Chłodna 20 lok. 65
00-891 Warszawa


Adres e-mailowy:


Telefon kontaktowy
tel.: +48 22 620 12 38 (Biuro)
tel.: +48 22 654 60 63 (Biuro)
+48 504 265 959 (Prezes)
+48 501 015 222 (Z-ca prezesa)