O firmie

 • badamy sprawozdania finansowe
 • prowadzimy doradztwo podatkowe
 • wykonujemy audyty unijne
 • prowadzimy księgi rachunkowe
 • realizujemy ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
 • prowadzimy postępowania likwidacyjne i upadłościowe
 • jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 531
 • posiadamy Certyfikat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w zakresie wykonywania audytu finansowego produkcji filmów
Uwaga!
Zatrudnimy pracownika ze znajomością:
 • podstaw rachunkowości,
 • programów biurowych: MS Word, MS Excel,
 • programów księgowych: Comarch, Symfonia.
Informacje i kontakt: adres e-mail'owy biura firmy: biuro@ulivex-expert.pl
Oferujemy naszym klientom wysoki poziom usług z zachowaniem wymogów Krajowych Standardów Rewizji Finansowej z zachowaniem zasad etyki .
Opiniowanie planów przekształcenia, wycena wartości godziwej wnoszonych wkładów niepieniężnych (aportów), sporządzanie audytów z wykorzystania środków unijnych
Wycena przedsiębiorstw, udziałów i akcji, analizy ekonomiczne i finansowe, due dilligence, doradztwo w zakresie rachunkowości i finansów, doradztwo podatkowe